ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ κ.κ. Συνάδερφοι Σύμφωνα με το ΦΕΚ 833Β/12-3-2020, το οποίο μας αφορά άμεσα προβλέπει στο άρθρο 3 τα εξής: Αναστέλλονται από την 13-3-2020 έως την 27-3-2020 Α) Δίκες ενώπιον πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων Β) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ