Έντυπα παροχής υπηρεσιών νομικής βοήθειας

nomos-katseli

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να πληρωθούμε για επιδόσεις μας και άλλες πράξεις μας από παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας : Για την είσπραξη της αποζημίωσής τους οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Οι δικαστικοί επιμελητές: 1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

etaa_8

Μόλις ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ κατα σύγκληση απόφαση απο το ΔΣ/ΕΤΑΑ, με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση-εισήγηση της ΔΕ/ΤΑΝ για παράταση του χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30/9/2016. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλλαγή Ειδικού Εκκαθαριστή στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα

systimikes_trapezes_01-thumb-large

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 925 τ. Β΄/5-4-2016 αλλάζει ο Ειδικός Εκκαθαριστής σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχει ανακληθεί η άδειά τους και έχουν τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση. Παραθέτουμε το σχετικό Φ.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα μας (στην κορδέλα που τρέχει) σύμφωνα με το οποίο Ειδικός Εκκαθαριστής ορίζεται η εταιρεία «PQH Ενιαία…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρατηρήσεις στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 3377/2016

1078477132

Η ανωτέρω απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  με αριθμό 3377/2016 ασχολείται με το θέμα της ενάρξεως ισχύος των νέων διατάξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως που εισήχθησαν με το  νόμο 4335/2015. Ορθά έκρινε ότι επειδή  η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργήθηκε πριν τις 1.1.2016, και συγκεκριμένα στις 18.6.2015  έχουν εφαρμογή οι…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ