Προσδιορισμός Εμπορικής Αξίας Ακινήτου από (1-6-2016)

plistiriasmoi

Εδώ θα βρείτε τους πιστοποιημένους εκτιμητές από την Επίσημη Σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών Άρθρο 1 Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής ο οποίος, για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ